Social Icons

Friday, December 16, 2011

Pelaksanaan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran (Learning Contract) - Pembangunan Insaniah

SALAM MAHASISWA JOHOR UKM. 
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w dan para sahabat. 
Semoga kita semua dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa dinaungi rahmat juga redha ilahi dalam menuntut ilmu di bumi UKM tercinta ini. 

Sedikit info yang rasanya perlu diketahui oleh semua mahasiswa UKM terutama tahun 1 dan 2 berkaitan  pelaksanaan kursus Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran atau lebih popular dipanggil Learning Contract (LC). 

Mulai 4 Januari 2011 (Semester 2, Sesi 2010-2011), semua aktiviti / projek yang dijalankan oleh pelajar boleh diiktiraf sebagai kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran. Dan bermula pada 1 Jun 2011, semua aktiviti / projek yang dijalankan oleh pelajar mestilah mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) sebelum dinilai dan diiktiraf oleh Pusat Akreditasi Pembelajaran (PAP).

Maksimum bagi setiap projek / aktiviti yang hendak dijalankan adalah 4 jam kredit (kecuali PALAPES, SUKSIS & SISPA). Walau bagaimanapun, ianya adalah tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Penilaian Dan Pengiktirafan, PAP.

Semua projek / program / aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar boleh dijadikan sebagai aktiviti kokurikulum berkredit. Ia bermula dengan perancangan dan persetujuan antara pelajar dan pensyarah / jurulatih untuk menjadikan projek / program / aktiviti tersebut sebagai aktiviti / kegiatan yang akan memenuhi kokurikulum berkredit. Kertas kerja projek / program / aktiviti tersebut hendaklah terlebih dahulu dihantar kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Pelajar (JPPel) untuk mendapatkan kelulusan projek / program sebelum dikemukakan kepada pihak Pusat Akreditasi Pembelajaran (PAP). 

Setiap kontrak pembelajaran yang dihantar ke PAP akan melalui proses penilaian sebelum ia diiktiraf sebagai memenuhi keperluan kokurikulum berkredit. Ia bermula setelah projek / program / aktiviti tersebut diluluskan oleh pihak JPPel. Ketua / Pengarah projek perlu menyediakan dan menghantar kepada PAP satu salinan kontrak pembelajaran umum dahulu yang meliputi secara am keseluruhan hasil pembelajaran dan jam aktiviti/notional yang akan dipenuhi oleh projek / program / aktiviti tersebut. 

Setelah kontrak pembelajaran umum ini dinilai dan diluluskan oleh PAP, maka setiap ahli dalam organisasi projek / program tersebut perlu menyediakan kontrak pembelajaran individu yang meliputi hasil pembelajaran dan jam aktiviti/notional yang akan dicapai berdasarkan peranan / jawatan masing-masing di dalam projek / program tersebut. Kontrak pembelajaran individu ini perlu dihantar kepada PAP untuk dinilai dan diiktiraf oleh Panel Penilai dan Pengiktirafan PAP. Setelah ia dinilai dan diiktiraf sebagai memenuhi keperluan kokurikulum berkredit khususnya dari segi bilangan hasil pembelajaran serta bilangan jam kredit yang akan dicapai, maka pensyarah/jurulatih sebagai penyelia projek boleh memberikan markah dan gred pencapaian hasil pembelajaran yang dicapai daripada projek / program tersebut.

Setelah pelajar mencapai dan memenuhi 8 hasil pembelajaraan serta 8 kredit kokurikulum, maka pelajar tersebut telah menamatkan keperluan kokurikulum berkredit serta layak untuk mendapat transkrip kokurikulum.


Sehubungan itu, kami di PERMAJ UKM sedia membantu anda menjalankan projek / program / aktiviti bagi memenuhi keperluan kontrak pembelajaran (LC) tersebut. Sama ada dengan menyertai kami untuk  melaksanakan projek / program yang telah kami rancangkan, mahupun dari cadangan anda sendiri. Perancangan projek / program PERMAJ UKM bagi sesi 2011/2012 ini boleh rujuk di (Taqwim PERMAJ). 

Untuk pengetahuan semua, terdapat 3 kategori atau tahap peringkat sesuatu projek / program di UKM :

1) Projek Top-Down iaitu dianjurkan atau diseliakan oleh pihak pentadbiran. Contohnya :

- Larian Merdeka, SUKEM, MASUM
- Bantuan Bencana Alam
- Pesta Konvokesyen
- PALAPES, SUKSIS, SISPA
- Minggu Mesra Pelajar (MMP), Kursus Bakal Calon Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)
- Festival Seni
- Silang Budaya, Mobiliti Pelajar
- Lain-lain aktiviti / projek yang diarah dari masa ke semasa.

2) Projek Setara, dianjurkan dan dijalankan sepenuhnya oleh pelajar melalui persatuan / kelab / sekretariat yang terdapat di UKM. Contohnya :

- Majlis Makan Malam
- Hari Keluarga, Hari Terbuka
- Karnival Anak Negeri / Pengenalan Persatuan
- Karnival Keusahawanan, Kerjaya
- Karnival Rakan Muda IPT
- Ihya' Ramadhan, Majlis Hari Raya
- Pesta Ang Pau, Pesta Tanglung, Ponggal
- Perkampungan JAKSA, Kursus JAKSA
- Program Khidmat Masyarakat
- Lain-lain aktiviti / projek yang setara.

3) Projek Bottom-Up, dianjurkan oleh pelajar sendiri. Contohnya :

- Aktiviti / projek yang dimohon oleh pelajar selain daripada Projek Top-Down dan Projek Setara.


Mulai 1 Januari 2012, proses pelaksanaan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran (LC) HHHC 9118 - Pembangunan Insaniah hendaklah dibuat secara online melalui Sistem Pembangunan Insaniah (SPI) di http://smp.ukm.my/spi.  


Buku panduan boleh didapatkan di sini.Maklumat dan info lanjut hubungi :

PUSAT AKREDITASI PEMBELAJARAN (PAP)
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
Aras 5, Bangunan PUSANIKA
43600 UKM Bangi
Selangor Darul Ehsan.

Tel: 0389213147
Faks: 0389258431

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...